Prilagođeni pristup organizaciji sa timom koji se formira spram potreba projekta.

Upravljenje poslovnim rizicima u okviru strategije organizacije i konkurentskog okruženja.

Integrisanje zaposlenih u organizaciji i povezivanje poslovnih funkcija sa ciljem smanjenja operativnih troškova i poboljšanja ukupnog učinka.

Inovativna metodologija u određivanju tržišnih niša za sticanje konkurentske prednosti.