STRATEŠKO PARTNERSTVO SA DRUŠTVOM MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO

Kompanije IBW Strategy d.o.o.  Novi Sad i Moore Stephens revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd potpisale su Ugovor o strateškom partnerstvu u oblasti konsultantskih usluga, i tom prilikom dogovorena je saradnja u strateškim transakcijama i projektima savetovanja.

Link: www.revizija.co.rs