Strateško partnerstvo sa društvom Advico d.o.o.

Kompanije IBW Strategy d.o.o., Novi Sad (Srbija) i Advico d.o.o. Ljubljana potpisale su Ugovor o strateškom partnerstvu u oblasti konsultantskih usluga u regionu jugoistočne Evrope.

Dogovorena je saradnja u strateškim transakcijama i projektima savetovanja u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj. Link: www.advico.si