Stanka Pejanović, senior partner naše kompanije na čelu Srpske asocijacije menadžera

Srpska asocijacija menadžera (SAM) izabrala je novo rukovodstvo na desetoj Godišnjoj Skupštini članova, održanoj 10. februara 2017. godine.

Na čelu Srpske asocijacije menadžera, u naredne tri godine, izglasana je Stanka Pejanović, generalni direktor društva Gorenje Beograd i senior partner naše kompanije IBW Strategy.

Preuzimajući mesto predsednika Srpske asocijacije menadžera, Stanka Pejanović se zahvalila na poverenju koje joj je ukazano rekavši da je to za nju pre svega velika odgovornost ali ujedno čast i zadovoljstvo. Takođe, iznela je strategiju i ključna usmerenja za predstojeći period.

Srpska asocijacija menadžera trenutno broji 404 profesionalnih menadžera koji uspešno rukovode vodećim domaćim i stranim kompanijama u Srbiji, koje zapošljavaju preko 90.000 zaposlenih i koje na godišnjem nivou ostvaruju preko 12 mlrd evra prihoda.

Tokom 10 godina postojanja SAM je organizovao više od 30 aktivnosti sa Vladinim institucijama, 5 SAMIT-a 100 Biznis lidera jugoistočne Evrope, 11 Sajmova preduzetništva u okviru projekta Šansa za novi početak, preko 150 edukativnih i networking događaja i više od 20 humanitarnih aktivnosti i inicijativa.

Više na http://www.sam.org.rs/