Šansa za studente i diplomce bez radnog iskustva

U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i fakultetima Univerziteta u Novom Sadu IBW Strategy organizuje programe stručnih praksi za studente završnih godina studija i nezaposlene diplomce bez radnog iskustva.

Na takav način IBWS omogućava obrazovanim, mladim ljudima da svoje prve profesionalne korake načine radeći sa kreativnim timom, u dinamičnom okruženju, na izradi najrazličitijih projekata za potrebe klijenata iz regije jugoistočne Evrope, i time steknu značajno iskustvo u oblasti poslovnog konsaltinga.

Kroz strateško partnerstvo sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, uspostavljena je saradnja koja ima edukativnu, praktičnu i razvojnu dimenziju. Studentima Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment omogoćeno je da svoju redovnu stručnu praksu tokom završne godine studija realizuju u IBWS-u.

Studentima praksa predstavlja prvi korak u karijeri, orijentir u radnoj sredini i priliku da povežu akademska znanja, stečena na fakultetu sa praktičnim znanjima u vezi sa funkcionisanjem poslovnih sistema i konkretnim poslovnim slučajevima. Sveže ideje studenata, njihova visoka informatička pismenost i neopterećenost principima rada, mogu uticati na generisanje veoma korisnih i primenljivih rešenja. Takođe, uvidom u potencijale studenata, njihova znanja i odnos prema poslu, otvara se mogućnost regrutovanja novih perspektivnih kandidata za zaposlenje.

Svakom studentu u IBWS-u biće dodeljen supervizor prakse koji organizuje aktivnosti, pomaže u koncipiranju radnih zadatka i zaduženja, te prati, evaluira i usmerava njihov učinak.

Pridružite se našem timu.