Novosadski sajam u saradnji sa konsultantskom kućom IBW Strategy organizuje regionalnu konferenciju na temu Efektivni javni menadžment – na putu ka svetskim standardima, uz podršku i aktivno učešće Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, kao i Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj (NALED).

Konferencija će se održati 8. 05. 2018. godine u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma, sa početkom u 9:30h, a namenjena je top i srednjem menadžmentu javnih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine i lokalnim samoupravama, kao njihovim osnivačima.

Upravljanje javnim sektorom je složeno i aktuelno pitanje od izuzetne važnosti, kako za korisnike usluga, tako i za državu. Usled promena u privrednom okruženju i efekata globalizacije, nov pristup upravljanju javnim preduzećima postaje imperativ, a izazovi sa kojime se susreću menadžeri u javnom sektoru u tranzicionim vremenima su brojni. Novi javni menadžment naglašava okrenutost tržišnim načelima i promoviše savremene metode razvoja preduzetničkog ponašanja u ovoj sferi. Osmišljena je kao celodnevno predavanje sa panel diskusijom na kraju.

Konferencija omogućava:

  • sticanje uvida u mogućnosti efektivnijeg upravljanja u javnom sektoru,
  • mogućnost sagledavanja izazova organizacije iz jednog drugačijeg ugla,
  • promenu uloge menadžera u razvoju procesa upravljanja, i
  • redefinisanje prioriteta rada na organizacionom, timskom i ličnom planu.

Ekspertska znanja i dugogodišnje iskustvo u poslovnom okruženju, kao i prethodna saradnja sa javnim sektorom, kvalifikuju IBW Strategy kao kompetentan tim za rad na osvešćivanju potencijala i rešavanju izazova sa kojima se menadžeri u javnom sektoru susreću danas.

U radnom delu konferencije govoriće mr Stanka Pejanović, senior partner u kompaniji IBW Strategy i ekspert u upravljanju velikim kompanijama, dr Tatjana Knežević, senior partner u kompaniji IBW Strategy i konsultant u oblasti ljudskih resursa, predstavnici Sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  i NALED-a. O primerima dobre prakse u upravljanju javnim preduzećima, govoriće Dejan Ćika, direktor Skijališta Srbije.

Ukoliko ste zainteresovani za učestvovanje na koferenciji, možete nas kontaktirati na aleksandra.strbac@ibwstrategy.com ili svetlana.nakov@ibwstrategy.com

Pogon Agenda

Prijavni formular za konferenciju