Povezivanje ciljeva organizacije sa KPI-evima zaposlenih i varijabilni modeli nagrađivanja

U sredu, 14. decembra 2016. godine, održan je radni doručak u organizaciji IBW Strategy-ja i Slovenačkog poslovnog kluba na temu “Kako izbeći neuspeh u postizanju poslovnih ciljeva?” gde je IBW Strategy istaknuo važnost povezivanja KPI-eva kompanije i KPI-eva zaposlenih, kao i modele nagrađivanja na osnovu postignutih rezultata.

Predavanju je prisustvovalo preko dvadeset firmi koje su učestvovale u konstruktivnim diskusijama i delile svoja iskustva na ovu temu.

IBW Strategy se može pohvaliti svojim dugogodišnjim iskustvom i radom na integrativnom pristupu u uvođenju KPI-eva do nivoa zaposlenih i razvijanju modela nagrađivanja na osnovu postignutih rezultata, što može biti od velikog značaja za svaku kompaniju koja želi da osigura uspeh u svom poslovanju.

Diskutovala se tematika koja predstavlja izazov za mnogo kompanija:

  • kako uvezati ciljeve kompanije sa KPI-jevima zaposlenih,
  • kako utvrditi koji su pravi KPI-jevi za preduzeće,
  • kako navedeno adekvatno uvezati u variabilni model nagrađivanja u svim segmentima poslovanja
  • kako navedeno uskladiti sa pravnom dokumentacijom I implementirati u ugovore o radu,
  • kako obezbediti da novi model zaživi u kompaniji.

Link: http://www.spk.rs/