Merenje organizacione kulture metodologijom Human Synergistics

IBWStrategy je realizovao akreditaciju svog senior konsultanta za oblast HR menadžmenta, dr Tatjanu Knežević, za primenu modela integrisanog dijagnostičkog sistema za unapređenje organizacione kulture i efektivnosti organizacije Human Synergistics Internationale©.

Navedeni model obezbeđuje uvid, merenje i promenu stilova ponašanja, i utiče na efektivnost pojedinaca, timova i organizacije. Jedan je od najsavremenijih i najtemeljnijih pristupa merenju organizacione kulture u svetu, čiji su autori dr Robert Cooke i dr Clayton Lafferty.

Kako brojna istraživanja i praksa današnjice nedvosmisleno ukazuju, organizaciona kultura predstavlja kritičan faktor dugoročne uspešnosti i održivosti organizacija, jer obezbeđuje adekvatnu implementaciju postavljenih strategija, kroz konstruktivno ponašanje i pozitivan odnos zaposlenih prema poslu, kolegama i klijentima.

Kombinovanim korišćenjem upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI) i efektivnosti organizacije (OEI) omogućava se: saznanje o trenutnoj kulturi, klimi i efektivnosti organizacije, definiše idealna kultura koja po mišljenju top menadžmenta doprinosi realizaciji strategija i ostvarenju postavljenih ciljeva, zatim identifikacija poluga promene i prepreka prilagodljivosti organizacije, uključivanja zaposlenih i organizacione efektivnosti i razvijanje strategije za izgradnju visoko efektivne organizacione kulture. Više o samom postupku pročitajte ovde.

Konstruktivna organizaciona kultura neguje timski rad, saradnju, pravičnost kod nagrađivanja, podstiče poštovanje članova i davanje konstruktivnih povratnih informacija i onaj dizajn poslova koji zaposlenima daje osećaj postignuća. Konstruktivna kultura i konstruktivne vrednosti povećavaju motivaciju, zadovoljstvo zaposlenih i njihovu nameru da u organizaciji ostanu i utiče da zaposleni rade najbolje što mogu zato što to žele, a ne taman onoliko koliko je potrebno da bi „preživeli“.

Postupak podrazumeva popunjavanje Upitnika za utvrđivanje idealne kulture organizacije® (OCI Ideal) od strane top menadžmenta, kojim se definiše idealna organizaciona kultura, odnosno, kultura koja bi po njihovom mišljenju doprinela realizaciji strategija i ostvarenju postavljenih ciljeva. Zatim učesnici ispitivanja popunjavaju Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije® (OCI trenutna), koji meri viđenje trenutne organizacione kulture prisutne u organizaciji. Na osnovu podataka iz popunjenih upitnika, učesnici uz pomoć metodologije Human synergistics zajednički kreiraju dva CIRCUMPLEX profila koji predstavljaju idealnu i trenutnu kulturu organizacije.

CIRCUMPLEX profili daju pregled rezultata ukrštanjem dve dimenzije – vrste potreba koje stoje u osnovi ponašanja i usmerenosti na zadatke, odnosno ljude. Rezultati su predstavljeni kroz 12 ponašanja grupisanih u 3 tipa kulture:

  • Konstruktivna – proaktivna, koja promoviše ličnu odgovornost i pouzdanost, podstiče inovativnost i vrednuje učinak,
  • Odbrambene kulture – (Pasivno/odbrambene i Agresivno/odbrambene), kod kojih je važnije kako pojedinca vide drugi ljudi od onoga šta rade, fokus je na krivici i krivcu, što doprinosi održavanju nepromenjenog stanja.