Istraživanje uticaja ključnih drajvera na vrednost kompanija

Naš Senior Partner Jan Borko je  uspešno odbranio svoj magistarski rad na Univerzitetu u Northamptonu i stekao titulu Master of Science – Accounting and Finance.

U okviru magistarskog rada istraživan je uticaj ključnih drajvera (rast prihoda, operativna marža, prinos na kapital, WACC) na stvaranje vrednosti kompanija, odnosno na ključne multiple koji reflektuju vrednost kompanija. Analiziran i statistički je obrađen uticaj pojedinih drajvera na vrednost preduzeća na uzorku najvećih američkih retail kompanija i između ostalog doneti su interesantni zaključci o tome kako menadžeri trebaju da upravljaju kompanijom u cilju stvaranja vrednosti i budućeg rasta, i kako je tu bitan pravi miks rasta prihoda i povrata na kapital.

 

Magistarski rad Jan Borka možete pročitati ovde:

205431 Dissertation – Jan Borko 2017 – FINAL