IBWS je aktivno učestvovao u odabiru najboljih menadžera, kompanija, pojedinaca i inicijativa koje se zalažu za profesionalizaciju i promociju menadžerske struke za 2017. godinu… #SAMgala2017  #predstavljanjenajboljih