IBWS poseduje razgranatu mrežu poslovnih konekcija u regiji jugoistočne Evrope.

Konsultanti IBWS se nalaze u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Bugarskoj i Albaniji.

IBWS sarađuje sa stranim investitorima koji su zainteresovani za ulazak na tržišta jugoistočne Evrope.

  1. SRBIJA
  2. BiH
  3. CRNA GORA
  4. SLOVENIJA
  5. MAKEDONIJA
  6. BUGARSKA
  7. ALBANIJA
  8. HRVATSKA