IBW Strategy d.o.o.

Futoška 71, I sprat, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 3001180
Skype: ibwstrategy

Email: office@ibwstrategy.com

 

 

Matični broj: 21039187
PIB : 108637564

Dinarski račun
275-10222915863-85 kod Societe General banke Srbija AD

Devizni račun
275-10222915890-04 kod Societe General banke Srbija AD