Novosadski sajam u saradnji sa konsultantskom kućom IBW Strategy organizuje regionalnu konferenciju na temu Efektivni javni menadžment – na putu ka svetskim standardima, uz podršku i aktivno učešće Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, kao i Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj (NALED).

Konferencija će se održati 8. 05. 2018. godine u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma, sa početkom u 9:30h, a namenjena je top i srednjem menadžmentu javnih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine i lokalnim samoupravama, kao njihovim osnivačima.

Upravljanje javnim sektorom je složeno i aktuelno pitanje od izuzetne važnosti, kako za korisnike usluga, tako i za državu. Usled promena u privrednom okruženju i efekata globalizacije, nov pristup upravljanju javnim preduzećima postaje imperativ, a izazovi sa kojime se susreću menadžeri u javnom sektoru u tranzicionim vremenima su brojni. Novi javni menadžment naglašava okrenutost tržišnim načelima i promoviše savremene metode razvoja preduzetničkog ponašanja u ovoj sferi. Osmišljena je kao celodnevno predavanje sa panel diskusijom na kraju.

Konferencija omogućava:

  • sticanje uvida u mogućnosti efektivnijeg upravljanja u javnom sektoru,
  • mogućnost sagledavanja izazova organizacije iz jednog drugačijeg ugla,
  • promenu uloge menadžera u razvoju procesa upravljanja, i
  • redefinisanje prioriteta rada na organizacionom, timskom i ličnom planu.

Ekspertska znanja i dugogodišnje iskustvo u poslovnom okruženju, kao i prethodna saradnja sa javnim sektorom, kvalifikuju IBW Strategy kao kompetentan tim za rad na osvešćivanju potencijala i rešavanju izazova sa kojima se menadžeri u javnom sektoru susreću danas.

U radnom delu konferencije govoriće mr Stanka Pejanović, senior partner u kompaniji IBW Strategy i ekspert u upravljanju velikim kompanijama, dr Tatjana Knežević, senior partner u kompaniji IBW Strategy i konsultant u oblasti ljudskih resursa, predstavnici Sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  i NALED-a. O primerima dobre prakse u upravljanju javnim preduzećima, govoriće Dejan Ćika, direktor Skijališta Srbije.

Ukoliko ste zainteresovani za učestvovanje na koferenciji, možete nas kontaktirati na aleksandra.strbac@ibwstrategy.com ili svetlana.nakov@ibwstrategy.com

Pogon Agenda

Prijavni formular za konferenciju

Žašto istraživanje u okviru IT industrije?

IT sektor je postao jedan od čvrstih stubova nacionalnog razvoja, sa aktuelnim izazovom privlačenja i zadržavanja kvalitetnih kadrova, kao i obezbeđivanja njihove posvećenosti poslu. Ovim istraživanjem želimo da utvrdimo specifične faktore lojalnosti i posvećenosti zaposlenih, koji doprinose prevazilaženju navedenog izazova i razvoju branše u našoj zemlji.

Projektom će biti obuhvaćene IT kompanije sa teritorije Republike Srbije i oko 2000 zaposlenih na različitim pozicijama. Istraživanje ima za cilj utvrđivanje oblasti koje su prepoznate kao važne od strane zaposlenih, a koje je potrebno unaprediti u organizaciji kako bi se maksimalno iskoristio postojeći kompanijski potencijal i obezbedio veći stepen lojalnosti zaposlenih na duži vremenski period.

Benefit za kompanije koje učestvuju u istraživanju su:

  • pojedinačni izveštaji, kreirani spram specifičnih potreba svake kompanije, dobijeni ukrštanjem pokazatelja u individualnoj i organizacionoj ravni,
  • predlog konkretnih preporuka usmerenih na unapređenje oblasti, koje su ocenjene najmanjim stepenom zadovoljstva i najvećim stepenom važnosti za zaposlene,
  • zbirni izveštaj sa rezultatima industrije za tržište Republike Srbije, koji obezbeđuje poređenje sopstvene pozicije u odnosu na prosek branše.

Ukoliko ste zainteresovani za učestvovanje u istraživanju, možete nas kontaktirati na tijana.zivojnovic@ibwstrategy.com.

 

 

IBWS je aktivno učestvovao u odabiru najboljih menadžera, kompanija, pojedinaca i inicijativa koje se zalažu za profesionalizaciju i promociju menadžerske struke za 2017. godinu… #SAMgala2017  #predstavljanjenajboljih

Originalni razgovori

 

 

U skladu sa opredeljenjem o društveno odgovornom poslovanju, IBW Strategy tim se rado odazvao pozivu Fondacije Novak Đoković da budemo deo Originalnih razgovora i svojim iskustvom pomognemo mladim stručnjacima u pripremi za aktivno traženje posla i sticanje novih veština i iskustava za kvalitetno započinjanje karijere.

Kroz simulacije intervjua za konkretna radna mesta koje smo realizovali za studente i diplomce imali su priliku da se oprobaju u pravom razgovoru za posao sa HR menadžerima, prevaziđu strah od prvih kontakata sa budućim poslodavcima i dobiju konkretne smernice šta je potrebno da istaknu i unaprede kako bi njihova prepoznatljivost na tržištu bila veća i kako bi na najbolji način započeli kreiranje svog profesionalnog puta. Istakli smo im koliko je važna kvalitetna priprema za razgovor, spremnost da se bude fleksibilan i radi na sebi, da se demonstrira pozitivan, proaktivan odnos prema  realnosti, bude vešt u prezentovanju svoje motivacije da se radi baš u toj kompaniji…

Veliki broj mladih koji se uključio u projekat svedoči da je ovo za njih aktuelna i važna tema, i prilika koja im može biti korisna za snalaženje u poslovnom okruženju u kojem će se naći u bliskoj budućnosti.

Drago nam je što smo bili deo ovako lepog projekta i ekipe koja je pokazala da ima isti cilj, da zajedno aktivno učestvujemo u kreiranju profesionalne budućnosti mladih u našoj zemlji!

Istraživanje uticaja ključnih drajvera na vrednost kompanija

Naš Senior Partner Jan Borko je  uspešno odbranio svoj magistarski rad na Univerzitetu u Northamptonu i stekao titulu Master of Science – Accounting and Finance.

U okviru magistarskog rada istraživan je uticaj ključnih drajvera (rast prihoda, operativna marža, prinos na kapital, WACC) na stvaranje vrednosti kompanija, odnosno na ključne multiple koji reflektuju vrednost kompanija. Analiziran i statistički je obrađen uticaj pojedinih drajvera na vrednost preduzeća na uzorku najvećih američkih retail kompanija i između ostalog doneti su interesantni zaključci o tome kako menadžeri trebaju da upravljaju kompanijom u cilju stvaranja vrednosti i budućeg rasta, i kako je tu bitan pravi miks rasta prihoda i povrata na kapital.

 

Magistarski rad Jan Borka možete pročitati ovde:

205431 Dissertation – Jan Borko 2017 – FINAL